Drums Regiment
DRUMS REGIMENT  
 

FORMACJA PERKUSJI

Co to?

To pomysł edukacyjno-umuzykalniający polegający na tworzeniu dziecięcych zespołów perkusyjnych. Nauka gry na instrumentach perkusyjnych połączona z prawdziwą dziecięcą pasją.


Po co?

By być MAŁYM ARTYSTĄ.
By przeżyć przygodę.
By wyrażać swoje emocje, przeżywać muzykę, mieć prawdziwych przyjaciół.


Dla kogo?

Dla Ciebie – jeśli masz 8, 9 albo 10 lat. Dla Ciebie również jeśli masz lat 11, czy też 12. I oczywiście jeśli chcesz należeć do społeczności DRUMSÓW.


Jak zostac DRUMSEM?

Wyślij maila na adres: drums@artpuenta.eu
lub zadzwoń pod numer telefonu 603 743 888.
Zajęcia odbywać się będą w POSM I st. nr 2 im. T. Szeligowskiego na ul. Bydgoskiej oraz innych szkołach podstawowych na terenie Poznania.

 

W 2013 roku Fundacja rozpoczęła realizację unikatowego w skali kraju projektu edukacyjno-umuzykalniającego skierowanego do dzieci ze szkół podstawowych - „DRUMS REGIMENT”, czyli Formacja Perkusji. Polega on na organizowaniu dziecięcego zespołu grającego na instrumentach perkusyjnych (głównie na werblach). DRUMS REGIMENT ma formę dobrowolnych zajęć pozalekcyjnych, realizowanych w POSM I st. nr 2 na ul. Bydgoskiej. Mimo niedługiego czasu prowadzenia zajęć, Zespół miał już kilka występów publicznych m.in. podczas Koncertu dla Ziemi (IV 2014), Międzynarodowego Dnia Muzyki (1 X 2014) - Koncert na Starą Kamienicę, Dnia Świętego Marcina (11 XI 2014), V Spotkania Wigilijnego na Śródce (19 XII 2014).

Patronat honorowy na projektem przyjęli: Pełnomocnik Rządu do Spraw Równego Traktowania, Prezydent Miasta Poznania Ryszard Grobelny oraz Wielkopolski Kurator Oświaty Elżbieta Walkowiak.

W 2014 roku projekt otrzymał mini grant na zakup instrumentów marszowych w regrantingu realizowanym przez stowarzyszenie Kolektyw 1a na zlecenie Wydziału Kultury i Dziedzictwa UMP.