Fundacja
Fundacja Edukacyjno-Artystyczna PUENTA  
 

Fundacja powstała w listopadzie 2012 roku w celu realizacji i promocji działań w obszarze „kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” oraz „nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania”. Zgodnie ze statutem cele te może osiągać m.in. poprzez inicjowanie różnorodnych form aktywności  społecznej i kulturalnej, ze szczególnym uwzględnieniem działań z zakresu edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży; pielęgnowanie i promowanie tradycji kulturowych środowisk lokalnych, szczególnie związanych z Wielkopolską; współpracę z innymi organizacjami, szkołami, instytucjami i placówkami kulturalnooświatowymi; a także realizację filmów i wydawnictw. Od początku swej działalności Fundacja współpracuje z lokalnymi władzami samorządowymi, poznańskimi szkołami (zwłaszcza  muzycznymi), instytucjami i organizacjami kulturalnymi, realizując różnorodne projekty dofinansowane ze środków publicznych, w znacznej mierze skupione na poznańskiej Śródce i realizowane w ramach partnerstwa lokalnego na rzecz tej dzielnicy. Większość projektów Fundacji realizowanych w latach 2013-2017 otrzymała dofinansowanie ze środków publicznych (Miasto Poznań, Województwo Wielkopolskie, Narodowe Centrum Kultury), w ramach otwartych konkursów ofert oraz konkursów grantowych oraz ze wsparciem innych Fundacji i sponsoringiem firm komercyjnych.
Najbardziej rozpoznawalne nasze przedsięwzięcia realizowane są w ramach cyklicznego projektu interdyscyplinarnego pt. „POŚRODKU ŚRÓDKI”, kontynuowanego nieprzerwanie od 2013 roku, wśród których szczególną popularnością cieszą się m.in.:

 • Koncert dla Ziemi – akcja happeningowa organizowana na Moście Biskupa Jordana z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi (22 kwietnia), z udziałem szkół śródeckich i innych poznańskich szkół muzycznych i współrealizowana z Fundacją „Pro terra”, a także z innymi podmiotami działającymi na Śródce w partnerstwie lokalnym.
 • cykl wakacyjnych spotkań „A w niedzielę po sumie na moście…” organizowanych latem na Moście Biskupa Jordana, który przemienia się wówczas w plenerową scenę teatralną, Salon Muzyczny, plenerową galerię malarską, lub fotograficzną, plac zabaw, Hyde park, kawiarnię.
 • Koncerty Śródeckie w Kościele Św. Małgorzaty (corocznie edycja wiosenna i jesienna) z udziałem uczniów poznańskich szkół muzycznych oraz studentów i absolwentów Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu
 • akcja happeningowa „Śródeckie Anioły” realizowana przez Fundację od grudnia 2012 r., dzięki której na Śródce pojawiają się artystyczne Anioły, zapowiadając kolejne Spotkanie Wigilijne na Śródce i Święta Bożego Narodzenia.
 • W ramach tego projektu współorganizowane są koncerty w śródeckich szkołach muzycznych: „Kosmiczny Salon Muzyczny” w auli Szkoły Katedralnej oraz „Koncerty w Szkole u Szeligowskiego” w auli POSM I st. nr 2 im. T. Szeligowskiego, a w 2017 roku oferta koncertowa Śródki została wzbogacona o kolejny cykl „Śródka na jazzowo”, które odbywają się w przyjaznych wnętrzach śródeckich restauracji.

Trzykrotnie projekt Fundacji pt. „W ŚRODKU ŚRÓDKI” nagradzany był w konkursie „Centrum Warte Poznania” (w edycji 2013, 2014 i 2015), otrzymując środki finansowe z budżetu Miasta na realizację wielu oryginalnych inicjatyw na Śródce, takich jak np.

 • plenerowe widowisko teatralno-muzyczne „POSTkarnawał, czyli droga do Prawdy” oparte na autorskim scenariuszu i kompozycjach, z udziałem uczniów ze szkół śródeckich, studentów Akademii Muzycznej i Uniwersytetu Artystycznego oraz Poznańskiego Chóru Katedralnego, które jako pochód gigantów wędrowało wraz z publicznością od Kościoła św. Małgorzaty, poprzez Most Biskupa Jordana do Katedry Poznańskiej (6.10.2013.).
 • Mobilny Dom Kultury plenerowe miejsce działań artystyczno-animacyjnych, zbudowane z zestawu przenośnych mebli zbudowanych na potrzeby działań kulturalnych „pod chmurką”, a także cykl działań kulturalnych, takich jak zajęcia plastyczne i muzyczne, spotkania z grami  planszowymi, wspólny piknik, koncerty i akcja „detektywi nocą”. „MDK” funkcjonował od czerwca do października 2014 r. na skwerze naprzeciw Kościoła Św. Małgorzaty.
 • Koncert na Starą Kamienicę w Międzynarodowym Dniu Muzyki (1 X 2014 r.) w środku Śródki, w jednej z opuszczonych kamienic, zabrzmiał specjalnie skomponowany i zaaranżowany na tę okoliczność przez Tomasza Citaka i Jakuba Królikowskiego utwór pt.: „Koncert na Starą Kamienicę”. W jego wykonaniu uczestniczyły dzieci POSM I st. nr 2, Dziecięcy Zespół Perkusyjny Gladiatorzy, Drums Regiment, śródecka orkiestra KuSza – Kulturka i Szacuneczek oraz studenci Akademii Muzycznej w Poznaniu. Wykonawcy grali w otwartych oknach, tak by muzyka rozbrzmiewała z różnych miejsc i z różnym nasileniem, a dodatkowym walorem było światło, gdyż koncert odbył się wieczorną porą, przy rozświecających kamienicę reflektorach.
 • przestrzenny mural pt. „Opowieść śródecka z trębaczem na dachu i kotem w tle”, na ścianie kamienicy przy ul. Śródka 3, który jeszcze przed odsłonięciem 1.10.2015 r. zdobył międzynarodowy rozgłos przekraczający najśmielsze nasze oczekiwania i zainteresował nie tylko ogólnopolskie media, ale nawet znaczące międzynarodowe internetowe portale designerskie i architektoniczne, a informacje o nim na FB przekroczyły zasięg ponad 140 000 osób. Mural śródecki został nazwany Wydarzeniem Kulturalnym w Wielkopolsce w 2016 r. oraz zdobył drugie miejsce w Plebiscycie Polska Architektura XXL w kategorii przestrzeń publiczna, w maju Stowarzyszenie Architektów Polskich doceniło wyróżnieniem w kategorii obiekt specjalny – zdarzenie architektoniczne w konkursie Nagroda Roku, a we wrześniu został wybrany jako jeden z siedmiu nowych cudów Polski w 7. edycji plebiscytu zorganizowanego przez National Geographic TRAVELER.
Fundacja, zainspirowana  zaskakującą popularnością muralu oraz licznymi nagrodami uzyskanymi w ciągu zaledwie jednego roku od jego powstania, zorganizowała w dniu 21 października 2016 r. (w oparciu o tzw. mały grant otrzymany od Prezydenta  Miasta Poznania) specjalny koncert „Śródka – 7. Cud Polski”, który stał się okazją, aby podziękować realizatorom muralu, ale też wszystkim animatorom, instytucjom, mieszkańcom Śródki za trud codziennej pracy realizowanej w ostatnich latach na rzecz rewitalizacji dzielnicy. W gronie wykonawców znalazły się przede wszystkim śródeckie zespoły – Dziecięcy Zespół Perkusyjny Gladiatorzy, orkiestra KuSza  „Kulturka i Szacuneczek” oraz zespół Zigzag Paradise, a także sympatyzujący ze Śródką kwartet puzonowy „TrombQuartet”. W przerwie koncertu odbył się pokaz prezentacji  przygotowany przez Oddział Rewitalizacji w Biurze Koordynacji Projektów UMP o rewitalizacji Śródki i zmianach zachodzących w jej efekcie. Na zakończenie pojawił się okolicznościowy tort, do konsumpcji którego zaproszeni zostali wszyscy uczestnicy koncertu.

Jako członek unikatowego Partnerstwa Lokalnego na rzecz Śródki Fundacja aktywnie włącza się w realizację wspólnych działań jak Śródecki Targ Średniowieczny, Festyn „Dzień Sąsiada”, czy Spotkanie Wigilijne na Śródce. Szczególna rola przypadła Fundacji jako głównemu organizatorowi V Śródeckiego Targu Średniowiecznego zorganizowanego w dniach 14 maja 2014 roku z okazji otwarcia Bramy Poznania ICHOT. W jego ramach zrealizowano m.in.: średniowieczny wystój Śródki, inauguracyjny średniowieczny pochód z postaciami gigantami Mieszkiem I i Dobrawą, program artystyczny na scenie przy kościele św. Małgorzaty, wioskę średniowieczną z warsztatami, animacjami i grami, targ średniowieczny.
Wielkim sukcesem Fundacji okazało także dwudniowe widowisko plenerowe organizowane w dniach 23-24 maja 2015 roku pt. „Dąbrówka czy Dobrawa? w 1050-tą rocznicę przybycia do Poznania i zaślubin księcia Mieszka i księżniczki Dobrawy”, które było elementem plenerowego przedsięwzięcia kulturalnego pt. „Księżna Dobrawa – Matką Chrzestną Polski”, scalającego ponadto 2 inne projekty: Jarmark średniowieczny nad Wartą przy ulicy Panny Marii pt. „Mieszko I i Dobrawa jako twórcy Państwa Polskiego” oraz VI Średniowieczny Targ Śródecki rozlokowany na ulicach i placach Śródki.
W ramach programu obchodów 1050. Rocznicy chrztu Polski, dzięki wsparciu finansowemu z Narodowego Centrum Kultury i Miasta Poznania, Fundacja zrealizowała specjalny projekt kulturalno-edukacyjny pt. „Księżna Dobrawa Matka Chrzestna Polski”, jako element XV Poznańskich Spotkań Targowych „Książka dla dzieci, młodzieży i rodziców", które trwały równolegle z Targami Edukacyjnymi (18-20.03.2016) na terenie MTP. Poszczególne elementy projektu realizowane były w kilku miejscach - na scenie, w łączniku i sali konferencyjnej, a przede wszystkim na specjalnym stanowisku Fundacji "U Mieszka i Dobrawy", zaaranżowanym w średniowiecznej scenografii. Jednym z ważniejszych wydarzeń był barwny pochód średniowieczny, czyli wjazd orszaku Dobrawy do Polski i przekazanie symbolicznych ksiąg oraz zwojów pergaminowych, który uroczyście zainaugurował Spotkania Targowe. W programie trzydniowej akcji odbyły się koncerty muzyki dawnej, pokazy walk rycerskich, gry i zabawy plebejskie, warsztaty plastyczne - kaligrafii pisma łacińskiego, malowania inicjałów i ilustracji średniowiecznych, plecenia z koralików i lepienia z gliny, pokazy dawnych rzemiosł, namiot rycerski do zwiedzania, spotkania z historykami i premierowe pokazy specjalnego wydawnictwa multimedialnego. W ramach projektu zrealizowane zostało specjalne wydawnictwo multimedialne, przybliżające młodemu pokoleniu kontekst historyczny chrztu, postać Dobrawy i Mieszka I oraz wybrane aspekty średniowiecznego życia składające się z pięciu etiud filmowych: „Chrześcijaństwo w Europie X wieku”, „Mieszko I i Państwo Piastów”, „Dobrawa i Państwo Przemyślidów”, „Chrzest Polski” oraz „Źródła wiedzy o początkach Polski”. Premierowe pokazy filmów odbyły się podczas Spotkań Targowych, a od kwietnia 2016 cały projekt dostępny jest w internecie na Platformie Upowszechniania Nauki w Polsce „Ponad Horyzontem” www.o-nauce.pl , gdzie można obejrzeć filmy z różnych dziedzin nauki i wiedzy – wśród których historia Polski zajmuje pierwszoplanowe miejsce.
Ponadto każdego roku Fundacja podejmuje szereg inicjatyw i jednorazowych projektów kulturalnych, wpisujących się w różne programy i dostosowanych do szczególnych okoliczności, jak np.

 • Koncert Zespołu Perkusyjnego „Gladiatorzy” i warsztaty plastyczne „Mała akademia jazzu” podczas V edycji międzynarodowej imprezy „Poznań Old Jazz Festiwal” (31.08.2014) na poznańskim Starym Rynku
 • film dokumentalny „Drogi szukając…” zrealizowany z okazji 40lecia miesięcznika w „W drodze”. Premiera filmu dobyła się 28 września w Teatrze Muzycznym, podczas specjalnej uroczystości jubileuszowej. Film został ponadto rozpowszechniony w wersji DVD w nakładzie 8500 egz., jako dodatek do październikowego numeru miesięcznika „W drodze”. Zadanie zlecone i sfinansowane przez Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów „W drodze”.
 • „Lutosławski na Śródce” – specjalny koncert z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki zorganizowany 1.10.2013 na Moście Biskupa Jordana (1.10.2013)
 • Festiwal pasji – spróbuj, odkryj pasję, w ramach programu Orange Passion adresowanego do dzieci i młodzieży ze szkół poznańskich (7.06.2014 r.)
 • W 2013 roku Fundacja rozpoczęła realizację unikatowego w skali kraju projektu edukacyjno- umuzykalniającego skierowanego do dzieci ze szkół podstawowych „DRUMS REGIMENT”, czyli Formacja Perkusji. Polega on na organizowaniu dziecięcego zespołu grającego na instrumentach perkusyjnych (głównie na werblach). DRUMS REGIMENT ma formę dobrowolnych zajęć pozalekcyjnych, realizowanych POSM I st. nr 2 na ul. Bydgoskiej. Zespół miał już wiele występów publicznych m.in. podczas Koncertów dla Ziemi (22 IV) i Międzynarodowego Dnia Muzyki (1 X), Koncert na Starą Kamienicę, Imienin Ulicy - Dzień Świętego Marcina. Projekt otrzymał mini grant na zakup instrumentów marszowych w regrantingu realizowanym na zlecenie Wydziału Kultury i Dziedzictwa UMP.

Od 2014 roku Fundacja organizuje coroczny Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Miejskiej Górce „Młodzież Sobie” w Kościele p.w. Św. Mikołaja w Miejskiej Górce, który posiada znakomite koncertowe organy. Odbywa się to dzięki owocnej współpracy z Władzami Miasta i Gminy Miejska Górka, Ośrodkiem Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej w Miejskiej Górce oraz Parafią p.w. Św. Mikołaja w Miejskiej Górce, a także dotacji otrzymywanej z budżetu Województwa Wielkopolskiego. Jest to cykl koncertów organowo-kameralnych, połączonych z wykładami na tematy związane z historią Miejskiej Górki, z udziałem młodych artystów, którzy już na początku swojej drogi muzycznej zostali laureatami stypendiów i nagród na konkursach i festiwalach i którzy grają przede wszystkim dla swych rówieśników z Miejskiej Górki.
W 2017 roku, dzięki dofinansowaniu ze środków Województwa Wielkopolskiego, Fundacja rozpoczyna organizację kolejnej inicjatywy festiwalowej – Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej „Musica Nova” w Przespolewie Kościelnym, w Kościele Parafii p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej i MB Pocieszenia. Wykonawcami koncertów festiwalowych będą młodzi utalentowani artyści – laureaci międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów muzycznych.

Fundacja zrealizuje w 2017 także specjalny projekt jubileuszowy z okazji „10 koncertów na 10-lecie Mostu Biskupa Jordana”, podczas którego od końca czerwca do połowy września na moście odbywać się będą różne koncerty z udziałem poznańskich artystów i zespołów – inauguracja 29 czerwca specjalnym widowiskiem o Dobrawie i Mieszku I i oczywiście o Biskupie Jordanie. Projekt otrzymał dofinansowanie z budżetu Miasta Poznania i Fundacji Rozwoju Miasta.

Mamy wiele pomysłów, ogromny potencjał, bogate doświadczenie, wielki zapał i jesteśmy otwarte na współpracę. Plany są wspaniałe, dokładamy wszelkich starań, by wszystko się udało!

Informacje o wydarzeniach są w zakładce „projekty” oraz na naszym profilu na FB.